Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu qua VN Express

I. Nếu là hàng nhập kinh doạnh có hợp đồng mua bán (mậu dịch) yêu cầu quý khách lên VN Express Nội Bài làm thủ tục trực tiếp.

a.Hồ sơ phải nộp gồm:

1. Tờ khai hàng hoá nhập khẩu: 02 bản chính (có đóng dấu và xác nhận của giám đốc doanh nghiệp).

2. Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc giấy tờ có giá trị tương đương:01 bản photo.

3. Hoá đơn thương mại: 01 bản chính (nếu là bản photo doanh nghiệp phải có công văn gửi Hải quan xin nợ tối đa 15 ngày).

4. Vận đơn: 01 bản photo.

5. Bản kê chi tiết hàng hoá (đối với hàng hoá đóng gói không đồng nhất) gồm: 01 bản chính và 01 bản photo. Trường hợp không có bản chính thì doanh nghiệp phải có công văn gửi Hải quan xin nợ tối đa 15 ngày.

6. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) đối với trường hợphàng hoá thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế quan: 01 bản chính (nếu không có C/O bản chính thì phải có công văn gửi Hải quan xin nợ tối đa 60 ngày).

7. Văn bản cho phép nhập khẩu của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền đối với hàng hoá cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện (VD: Giấy phép của Bộ Văn Hoá, giấy phép của Bộ Y Tế….)

8. Hợp đồng uỷ thác Nhập khẩu (nếu nhận uỷ thác): 01 bản photo.

9. Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá hoặc thông báo miễn kiểm tra do cơ quan kiểm tra Nhà Nước về chất lượng cấp (đối với hàng hoánhập khẩu thuộc danh mục phải kiểm tra Nhà Nước về chất lượng): 01 bản chính.

10. Giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc đăng ký kiểm dịch do cơquan kiểm dịch có thẩm quyền cấp (đối với hàng hoá thuộc danh mục phải kiểm dịch):01 bản chính.

b. Giấy tờ phải xuất trình:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Giấy chứng nhận đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu.

3. Bản đăng ký nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ: 01 bảnphoto.

4. Giấy giới thiệu: 02 bản.

II. Nếu là hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân, không có hợp đồng mua bán ngoại thương (hàng mẫu trị giá thấp, không có hợp đồng mua bán)

Yêu cầu làm công văn xin mở tờ khai phi mậu dịch

Lưu ý: Yêu cầu gửi bản gốc (không nhận bản Fax).

III.Nếu là hàng hành lý cá nhân gửi trướchoặc sau chuyến đi, hồ sơ gồm:

1. Tờ khai xuất nhập cảnh: 01 bản chính.

2. Hộ chiếu: photo 02 trang (trang có ảnhvà trang đóng dấu Visa trùng với ngày đóng dấu trên tờ khai xuất nhập cảnh).

Lưu ý: khách hàng đến làm thủ tục trựctiếp tai VN Express Nội Bài phải mang theo hộ chiếu.

IV. Nếu là hàng quà biếu của cá nhân người Việt Nam, hồ sơ gồm:

1.Đơn xin nhận hàng

2. Chứng minh thư nhân dân photo 02 mặt.

3. Photo hộ khẩu.

Nếu là hàng quà biếu cá nhân lấy địa chỉ nhận là cơ quan, nơilàm việc thì yêu cầu ngoài đơn xin nhận hàng phải có bản xác nhận và đóng dấu củaCông ty hoặc cơ quan nơi làm việc – đúng là hàng của cá nhân chứ không phải là hàng của công ty, cơ quan.