Thủ tục thông quan hàng hóa phải kiểm dịch

Ngày 20/3/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan-Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 200/GSQL-GQ1 hướng dẫn Cục Hải quan Cần Thơ về việc thông quan hàng hóa phải kiểm dịch.

 

Tại văn bản trên, Cục Giám sát quản lý về hải quan hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp như sau:
1- Đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu:
Trường hợp lô hàng xuất khẩu được cơ quan kiểm dịch cấp Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật theo quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì lô hàng đã đủ điều kiện xuất khẩu. Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa và gia hạn nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo thẩm quyền quy định.
2- Đối với thủy sản đông lạnh nhập khẩu được cơ quan kiểm dịch cho đưa về kho bảo quản nhưng không cấp Giấy vận chuyển hàng hóa:
Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 17 Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan hải quan giải quyết cho chủ hàng mang hàng về bảo quản khi lô hàng được cấp Giấy vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản về nơi cách ly kiểm dịch (mẫu số 6). Trường hợp cơ quan kiểm dịch thực hiện không đúng quy định nêu trên thì cơ quan hải quan làm việc trực tiếp với cơ quan kiểm dịch để làm rõ căn cứ pháp lý thực hiện.
Trước đó, tại công văn số 198/TCHQ-GSQL ngày 19/3/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan cũng đã hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc thông quan hàng hóa phải kiểm dịch thực vật. Theo đó, căn cứ quy định tại điểm e khoản 2 Điều 1 Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì “các loại bao bì đóng gói, vật liệu chèn lót, giá thể trồng cây có nguồn gốc thực vật” là đối tượng phải kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu (không phân biệt vật thể có trong hợp đồng hay không có trong hợp đồng mua bán).
Việc khai báo và đăng ký kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch là nghĩa vụ của chủ vật thể theo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
Như vậy, các Chi cục Hải quan cửa khẩu có làm thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến kiểm dịch nêu trên, cần nghiên cứu và thực hiện theo hướng dẫn tại hai công văn này của Cục Giám sát quản lý về hải quan.

Duy Danh