Doanh nghiệp được quyền lựa chọn hình thức nộp lệ phí thủ tục hải quan

Ngày 04/4/2013, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 987/HQHCM-TXNK chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục về việc thu, nộp lệ phí thủ tục hải quan.

 

Theo đó, để tạo thuận lợi cho việc tổ chức thu nộp lệ phí Hải quan, doanh nghiệp được quyền lựa chọn hình thức nộp lệ phí thủ tục hải quan bao gồm:
1- Nộp tại Chi cục Hải quan nơi phát sinh tờ khai hải quan.
Trường hợp này, Chi cục thực hiện thu lệ phí và viết biên lai thu theo mẫu số C1-10/NS quy định tại Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính.
2- Nộp tại Kho bạc Nhà nước nơi Chi cục Hải quan mở tài khoản.
Trường hợp này, doanh nghiệp sử dụng Giấy nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước theo mẫu số C1-02/NS quy định tại Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp chỉ ghi tổng số tiền nộp lệ phí, tổng số tờ khai phát sinh từ ngày… đến ngày…, không ghi chi tiết từng số tờ khai, loại hình…
3- Nộp bằng phương thức chuyển khoản qua Ngân hàng thương mại.
Ngoài ra, Cục Hải quan TP.HCM cho biết, đang kiến nghị Tổng cục Hải quan nâng cấp chương trình thủ tục Hải quan điện tử đối với các tờ khai nợ lệ phí, các Chi cục tạm thời không áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các tờ khai nợ lệ phí.
Cục Hải quan TP.HCM cũng yêu cầu các Chi cục tổ chức triền khai thực hiện và niêm yết công khai nội dung trên tại Chi cục để doanh nghiệp biết và thực hiện.

Duy Danh