Vận chuyển quốc tế

Định nghĩa:
Dịch vụ chuyển phát nhanh VN Express Quốc tế là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư từ, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa (gọi tắt là bưu gửi) theo chỉ tiêu thời gian được Cty TNHH VN Express công bố trước.
Phạm vi cung cấp dịch vụ:
Trên 100 Quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chia thành 12 vùng tính cước.
Vùng 1: Cambodia, Hongkong, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Myanmar,Phillipine, Singapore, Taiwan, Thailand, Guang dong, Guangxi of China.
Vùng 2: Japan, Laos, South Korea.
Vùng 3: Bangladesh, Autralia, Brunei, Newzealand, Pakistan, Sri Lanka.
Vùng 4: The rest of China.
Vùng 5: Croatia, Cyprus, Mexico, United Kingdom (UK), United States (USA).
Vùng 6: Caymand Islands, Canada, Denmark, Egypt, France, Geogia, Ireland, Luxembourg, Mauritus, Monaco.
Vùng 7: Kuwait, Isarel, Qatar, Saudi Arabia, UAE.
Vùng 8: Albania, Austria, Belarus,Belgium, Brazil, Bulgaria, Czech republic, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Netherland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia,Spain, Swithzerland, Turkey, Ukraine.
Vùng 9: Algeria, Armenia, Bosnia –Herzegovina, Cook islands, East Timor, Ethiopia, Guam, Mornocco, Slovakia ( Slovak republic) ,Slovenia, Sweden
Vùng 10: Angola, Barbadoss, Belize, Bermura, Bristish Virgin Islands, Chile,Colombia, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Guatemala, Jamaica, Nigeria, Panama,Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.
Vùng 11: Angentina, Cote d’Voire(Ivory Coast), Libya, Senegal, South Africa, Syria.
Vùng 12: Cameroon, Mozambique.
Khối lượng, kích thước bưu gửi
Khối lượng:
- Khối lượng bưu gửi :Từ 20-70 kg theo quy định của Bưu chính các nước, đề nghị quý khách hàng thamkhảo tại phần Thông tin cần biết để biết thêm chi tiết.
-Kích thước:
-Kích thước thông thường: đối với Bưu gửi VN Express là bất kỳ chiều nào của Bưu gửi không vượt quá 1,5 m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m.
-Hàng cồng kềnh: Bưu gửi có kích thước lớn hơn so với kích thước thông thường được gọi là bưu gửi cồng kềnh và có qui định riêng phụ thuộc vào từng nơi nhận, nơi phát và điều kiện phương tiện vận chuyển.
-Hàng nhẹ: Là hàng gửi có khối lượng dưới 167 kg/m3 (tương đương với trên 6000 cm3/kg), khối lượng tính cước không căn cứ vào khối lượng thực mà căn cứ vào khối lượng qui đổi từ thể tích kiện hàng theo công thức sau:

Khối lượng quy đổi (kg) =

 

Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (cm)


6000